Šeimos mokyklų namuose draugija

 

Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius – Jo atlyginimas. Kaip strėlės karžygio rankoje, taip jaunystės sūnūs. Palaimintas žmogus, turįs jų pilną strėlinę! Jie nebus sugėdinti, bet kalbės vartuose su priešu. /Psalmių 127:3-5/

Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo. /Patarlių 22:6/

 

◊ Pagrindinis

 

Kuo mes tikime

 

Teisė

 

Nuorodos

 

Kontaktai

 

 

 

 

 

Mokymas namuose, namų mokymas, mokymas šeimoje... Tai idėja kilusi ne šiandien... Ir ne prieš du amžius, kai prasidėjo privalomojo mokymosi era... Ir ne graikų imperijos laikais, kai buvo kuriamos pirmosios mokyklos (akademijos)... Ši idėja kilo tada, kai buvo sukurtas žmogus... Tada mokymas namuose buvo pateiktas be teisės rinktis... Dabar gi mes galime rinktis...

 

Kodėl mes renkamės mokymąsi namuose?

Visi tėvai nori savo vaikams visko kas geriausia. Mes tikime, kad mūsų vaikams namų mokykla yra naudinga dėl šių pagrindinių priežasčių:

 

I.                          Tiesa.

Mes norime, kad mūsų vaikai žinotų Tiesą. Yra tik viena tiesa – Biblija – Dievo Žodis.

...Neturiu didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje... /3 Jono 1:4/

 

II.                        Kūrėjas.

Mes norime, kad mūsų vaikai pažintų Kūrėją – vienintelį Gyvąjį Dievą – jų Dangišką Tėvą.

...Prisimink savo Kūrėją jaunystėje, nelauk, kol ateis piktos dienos ir metai, apie kuriuos sakysi: “Man jie nepatinka”... /Ekleziasto 11:1/

 

III.                       Atsakomybė.

Mes tikime, kad tėvai yra atsakingi už savo vaikus. Mūsų vaikai – mūsų atsakomybė.

…Ką Jis įsakė mūsų tėvams, jie turi skelbti savo vaikams, kad ir būsimoji karta – ateityje gimsiantieji vaikai – žinotų ir skelbtų savo vaikams, kad jie pasitikėtų Dievu, nepamirštų Dievo darbų ir laikytųsi Jo įsakymų,.. /Psalmių 78:5-7/

 

IV.                     Mokymasis teikiantis malonumą.

Mes norime, kad mūsų vaikai galėtų lanksčiai ugdyti savo interesus skiriant jiems tiek laiko, kiek reikalinga mokomam dalykui įsisavinti.

 

V.                      Šeimos tarpusavio ryšiai.

Kadangi mokymas namuose yra gyvenimo stilius, kai visa šeima mokosi kartu, todėl tarpusavio ryšiai tarp sutuoktinių, vaikų, tėvų – vaikų yra stiprinami.

 

VI.                     Akademiniai rezultatai.

Mokymas namuose duoda gerus akademinius rezultatus nepriklausomai nuo tėvų išsilavinimo.

 

 

“Mokykla neturėtų būti pasiruošimas gyvenimui. Mokykla turėtų būti gyvenimas.”

/Elbert Hubbart/

 

 

 

 

 

 

 

Puslapis atnaujintas 2008.10.02
Copyright © 2006 Šeimos mokyklų namuose draugija

 

namų mokykla, šeimos mokykla, mokykla namuose, mokymas namuose,namų mokykla, šeimos mokykla, mokykla namuose, mokymas namuose, namų mokykla, šeimos mokykla, mokykla namuose, mokymas namuose,namų mokykla, šeimos mokykla, mokykla namuose, mokymas namuose,nam&ų mokykla, š154eimos mokykla, mokykla namuose, mokymas namuose.